CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

Ngày 25/10/2019 UBND tỉnh ra Quyết định số 3501/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết...

Thực hiện Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020 và...

Kế hoạch tuyên truyền công tác bình đẳng giới và VSTBCPN tỉnh năm 2019

Căn cứ Quyết định số 08/UBQG-VP ngày 12/3/2019 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc ban hành Chương trình công tác của Ủy ban...

Thực hiện Công văn số 2622/UBND-KGVX1 ngày 03/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu chỉ đạo tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác...

Thực hiện Văn bản số 2778/UBND-NL1 ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về Phòng chống...

Ngày 07/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch.

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Để thu hút được đông đảo các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh trân trọng...

Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2018

Đăng ký tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018.

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by