CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Nhằm tăng cường sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh khuyến khích và đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, thì thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện đến địa chỉ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh – số 02A đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua các Dịch vụ công trực tuyến, truy cập vào địa chỉ sau:

1. Đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: đăng ký doanh nghiệp vào Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại các lĩnh vực trên nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên hệ với bà: Nguyễn Thị Mỹ Lê (số điện thoại: 090.4255.377) - chuyên viên phòng ĐKKD  để được hướng dẫn cụ thể.

2. Đối với các lĩnh vực khác còn lại: Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); lĩnh vực Lựa chọn nhà đầu tư; lĩnh vực đầu tư Viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (NGO) vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.hatinh.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại các lĩnh vực nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên hệ với bà Nguyễn Thị Diệu – Chuyên viên Văn phòng (số điện thoại: 098.5238.286) để được hướng dẫn cụ thể.

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh xin thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và rất mong được sự quan tâm và phối hợp thực hiện./.

Liên kết khác
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 14, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 091.202.2196
 
Designed by