CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Trả lời câu hỏi của Công ty xây dựng Mạnh Hùng

Ngày 18/4/2018, phòng Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh nhận được email câu hỏi của Công ty xây dựng Mạnh Hùng trên chuyên mục “ Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan Nhà nước trả lời”.

Ngày 18/4/2018, phòng Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh nhận được email câu hỏi của Công ty xây dựng Mạnh Hùng trên chuyên mục “ Doanh nghiệp hỏi – Cơ quan Nhà nước trả lời”. Sau khi nghiên cứu nội dung email, phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

  • Về điều kiện thành lập doanh nghiệp:

Căn cứ điều 18 Luật doanh nghiệp 2014:

“Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”

 

Khoản 2, điều 18. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh”

 

  • Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên:

Căn cứ điều 23 nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015: “Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên”, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2: BIỂU MẪU KÈM THEO THÔNG TƯ 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

2. Điều lệ công ty (Soạn theo điều 25 Luật doanh nghiệp 2014).

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại

Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

 

  • Mức thuế, chi phí hàng năm công ty phải nộp:

Mức thuế môn bài: Công ty đối chiếu với thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định các mức thuế môn bài năm 2017 áp dụng cho Doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể (Áp dụng từ ngày 1/1/2017).

Thuế TNCN: Công ty đối chiếu với thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

Thuế TNDN, Giá trị gia tăng, phí, lệ phí: Công ty kê khai và nộp thuế tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp căn cứ theo doanh thu phát sinh, lợi nhuận của công ty.

 

Trên đây là ý kiến trả lời của Phòng Đăng ký kinh doanh. Đề nghị công ty nghiên cứu để thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by