CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Tin tức chuyên môn

Quyết định xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn

Tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020...

Ngày 25/10/2019 UBND tỉnh ra Quyết định số 3501/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết...

Gop ý Dự thảo Luật đầu tư

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân...

Gop ý Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân...

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP HCM năm 2019 đã có thành tích xuất sắc trong công...

Thực hiện Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020 và...

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ...

Báo cáo kinh tế - xã hội cả nước tháng 7 và 7 tháng năm 2019

Về công khai dự toán thu - chi năm 2019

Về công khai dự toán thu - chi năm 2019

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by