CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Luật Thanh tra

Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 14/11/2022 (Luật Thanh tra năm 2022) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra...

Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định một...

Thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh ưu tiên mời gọi đầu tư 29 dự án/nhóm dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực...

Mục tiêu của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là xây dựng Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung...

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương án quy hoạch phân vùng không gian liên huyện gồm 4 vùng: phía Bắc, phía...

Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 1472/VPCP-KSTT ngày 9/3/2023 về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có...

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, tiếp tục xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên,...

Ngày 24 tháng 02 năm 2023 Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Văn bản quy phạm pháp luật ngành kế hoạch và đầu tư được Trung ương ban hành năm 2022

Liên kết khác
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 14, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 091.202.2196
 
Designed by