CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Thông tin nội bộ Sở

Công tác tổ chức, cán bộ năm 2021

Công tác tổ chức, cán bộ năm 2021

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2021

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2021

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển thu hút công chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu...

Công tác tổ chức, cán bộ năm 2020

Công tác tổ chức, cán bộ năm 2020

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2020

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2020

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2019

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2019

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2018

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2018

Tặng thưởng Giấy khen cho các điển hình tiên tiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2015-2020

Phần mềm quản lý dự án đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Dự án Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Liên kết khác
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 14, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 091.202.2196
 
Designed by