CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Thông tin nội bộ Sở

Tặng thưởng Giấy khen cho các điển hình tiên tiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2015-2020

Quyết định về việc xử lý tiền thu phí, lệ phí đăng ký kinh doanh tháng 6/2020

Về việc tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Xây dựng phần mềm đăng ký, quản lý hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa...

Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by