CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc

Thực hiện Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài; theo đó, đồng chí Trần Việt Hà - Giám đốc Sở sẽ tham gia đoàn công tác từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022.

Căn cứ Quyết định 33/QĐ-SKHĐT ngày 24/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở.

Để đảm bảo các hoạt động của Sở đồng chí Trần Việt Hà - Giám đốc Sở ủy quyền cho đồng chí Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở điều hành, giải quyết công việc chung của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các công việc của đồng chí Giám đốc trong thời gian tham gia đoàn công tác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp công tác./.

Kèm theo Quyết định ủy quyền

Liên kết khác
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 14, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 091.202.2196
 
Designed by