CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 


Hỗ trợ - Góp ý

Hỗ trợ qua điện thoại

Lĩnh vực Đầu tư

Các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Đầu tư (thẩm định hồ sơ, thẩm định nguồn vốn, cấp giấy chứng nhận đầu tư...), vui lòng liên hệ:

 • NGUYỄN THỊ DIỆU
 • Chức vụ Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công
 • Điện thoại (+84).985.238.286

Lĩnh vực ĐKKD

Các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Đăng ký kinh doanh (thành lập mới, tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp, HTX, HKD...), vui lòng liên hệ:

 • NGUYỄN THỊ MỸ LÊ
 • Chức vụ Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công
 • Điện thoại (+84).90.425.5377
  

Cổng TTĐT

Các câu hỏi liên quan đến Cổng TTĐT của Sở và các dịch vụ công trực tuyến, bạn hãy vui lòng liên hệ:

 • TRẦN ĐÌNH BÌNH
 • Chức vụ Chuyên viên Văn phòng
 • Điện thoại (+84).982.325.758

 

Địa chỉ liên hệ

 • SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ TĨNH
 • Số 16, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại: (+84).2393.882.231Fax: (+84).2393.856.750
 • Email:  sokehoach@hatinh.gov.vn

Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by