CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Quy chế quản lý, vận hành và duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập và Ban hành quy chế quản lý, vận hành và duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh.

Quy chế Cổng thông tin điện tử: /ckfinder/userfiles/files/Quy%20che%20cong%20TTDT%20129.pdf

Quy chế Ban biên tập và Quyết định bổ nhiệm CIO: /ckfinder/userfiles/files/Quy%20che%20ban%20bien%20tap%20v%c3%a0%20CIO.pdf

Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by