CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Phát triển KTXH

Sáng 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì họp nghe báo cáo việc xây dựng quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện chương trình, dự...

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa đồng ý với chủ trương rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển...

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 5 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã...

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch phát triển của Tỉnh...

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kết...

Thực hiện Văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn...

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Kế hoạch số 444/KH-UBND...

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10/2016; để kịp xây dựng Chương trình của UBND tỉnh triển...

Sáng 11/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh),...

Hà Tĩnh: 35.000 tỷ đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2017

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, sáng 1/12, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở KH&ĐT và Kho bạc Nhà nước tỉnh về tình...

Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by