CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 và lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Công văn số 455/VPCP-QHĐP ngày 17/01/2017 và Thông báo 447/TB-VPCP ngày 21/9/2017 của Văn phòng Chính phủ). Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân tỉnh giao, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện Dự thảo Báo cáo quy hoạch.

Căn cứ quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch và Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo Báo cáo. Mọi ý kiến đóng góp về Dự thảo xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh (Địa chỉ: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh; Email: sokehoach@hatinh.gov.vn) trước ngày 30/12/2019./. 


File đính kèm:     1. Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh     2. Hệ thống bản đồ


 

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by