CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Báo cáo Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo số 128/BC-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Trong thời gian quan, các cấp các ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc tăng cường quản lý, từng bước khắc phục tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ...

Triển khai hoàn thiện một số nội dung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

Để triển khai thực hiện Luật đầu tư công, và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của...

Ngày 31 tháng 01 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5...

Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

Ngày 18 tháng 6 năm 2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật đầu tư công số 49/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để triển khai...

Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by