CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020

Thực hiện Văn bản số 4556/UBND-TH ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; căn cứ Văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư hưỡng dẫn, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công 2019 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020.

/ckfinder/userfiles/files/Van%20ban%20va%20bieu%20mau%20xay%20dung%20KH%202020.zip

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by