CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Góp ý dự thảo

Tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020...

Gop ý Dự thảo Luật đầu tư

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân...

Gop ý Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân...

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 86 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, dự thảo Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Ý kiến...

Đề nghị góp ý Dự thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Góp ý dự thảo Luật đầu tư công (sửa đổi)

hực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3704/VPCP-PL ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát toàn diện các vấn đề lớn...

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân...

Gop ý Dự thảo Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2019

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để...

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by