CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Giới thiệu

Thư ngỏ

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ TĨNH

Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập và Ban hành quy chế quản lý, vận hành và duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư...

Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch...

Lịch sử và truyền thống của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Công tác kế hoạch hoá phát triển kinh tế - xã hội được Đảng và Chính phủ quan tâm từ những ngày đầu Cách mạng thành công. Trong không khí hào hùng sôi...

Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by