CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2017, bao gồm số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017, danh mục dự án giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng mức vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội; Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tổng số vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án phân theo ngành, lĩnh vực, chương trình và mức vốn từng dự án cụ thể; Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng số vốn ngân sách Trung ương bổ sung theo từng chương trình mục tiêu và mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng dự án cụ thể; Số vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương của từng dự án theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành Trung ương và địa phương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2017 các dự án sử dụng vốn nước ngoài, nhưng được quản lý theo cơ chế tài chính trong nước; Thông báo cho các Bộ, ngành Trung ương và địa phương rà soát thông tin, số liệu chưa chính xác, điều chuyển số vốn bố trí chưa đúng quy định để ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bổ sung vốn cho dự án hoàn thành trong năm 2017, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả các khoản vốn ứng trước; Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, điều chuyển số vốn bố trí chưa đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định nêu rõ, căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2017 được giao tại Quyết định này và Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách theo đúng quy định của pháp luật; Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng dự án và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25/1/2017. Hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo kết quả giải ngân của từng dự án đến hết thời gian quy định. Sau khi trừ số vốn thu hồi theo kết quả giải ngân, số vốn kế hoạch năm 2017 còn lại (nếu có) được tiếp tục thực hiện trong năm 2017 cho dự án đó.

Định kỳ hằng tháng, quý và cả năm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nguồn: Nguyễn Hương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Đánh giá của bạn về bài viết này:

 
Thống kê truy cập
Đang online 151 Tổng lượt truy cập 1502548
Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by