CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2021

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2021

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2020

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2020

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2019

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2019

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2018

Dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán NSNN năm 2018

Liên kết khác
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Hữu Hào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 14, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 091.202.2196
 
Designed by