CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Đẩy nhanh đề án lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Sáng 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Đẩy nhanh đề án lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai Luật Quy hoạch. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Sau hơn một năm triển khai Luật Quy hoạch, trọng tâm là Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực

Về hoàn thiện thể chế quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch, Bộ KH&ĐT đã báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch...

Đẩy nhanh đề án lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Đối với vấn đề triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, Bộ KH&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia để tham mưu trong quá trình tổ chức; tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Tuy nhiên, do việc chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và việc chậm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả đạt được của các bộ ngành, địa phương trong thời gian qua còn hạn chế; đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030 chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu.

Đẩy nhanh đề án lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030Các đại biểu nghe báo cáo về kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cũng tại hội nghị, Bộ KH&ĐT đã báo cáo về kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó xác định, việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được tiến hành đồng thời, có sự phối hợp, điều chỉnh, theo phương pháp ‘‘đúng dần’’. Khung định hướng phát triển quốc gia sẽ được soạn thảo trong thời gian từ tháng 11/2019 - 1/2020.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, Luật Quy hoạch, Nghị Quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ là khung pháp lý và cơ sở quan trọng để các bộ, ban, ngành, địa phương đề ra các định hướng, chiến lược quan trọng đảm bảo sự phát triển đồng bộ, thống nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành và địa phương tập trung rà soát lại các quy hoạch hiện có, xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; sớm triển khai thực thi các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch;...

Đồng thời, đề nghị Bộ KH&ĐT phối hợp đồng bộ với đơn vị liên quan tập trung triển khai đề án quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện bài bản, có trọng tâm quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hà Tĩnh, tính đến hết tháng 4/2018, tổng số quy hoạch thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao là 506 quy hoạch. Hà Tĩnh cũng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch mới. Tỉnh đã tiến hành xây dựng, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo dự án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng tể phát triển KT – XH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành các nội dung và báo cáo tổng hợp quy hoạch.

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by