CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Clip tuyên truyền phân loại rác và chống rác thải nựa

Thực hiện Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh sản xuất phóng sự tuyên truyền về phân loại rác thải sinh hoạt. Nội dung clip tuyên truyền phân loại rác được đăng tải tại đường link: https://www.youtube.com/watch?v=5CKIP6lPmVE&t=.

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by