CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh.

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by