CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Chính sách ưu đãi

Ban hành Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Với quan điểm kiến tạo, nhà nước tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư có đủ khung khổ pháp lý chủ động trong kinh doanh. Việc quản lý...

Danh mục các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về sản xuất kinh doanh đang có hiệu lực của tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2016

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Chương trình số 146/CTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 về Chương trình Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2016.

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by