CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Chiến lược phát triển KTXH

Quyết định số 222/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên...

Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý...

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm...

Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam...

Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đến năm 2015 và định...

Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by