CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Chiến lược phát triển KTXH

Với mục tiêu đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người của Hà Tĩnh đạt 12.306 USD, đơn vị tư vấn “Quy hoạch tổng thể phát...

Quyết định số 222/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên...

Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lý...

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm...

Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam...

Quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đến năm 2015 và định...

Liên kết khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh | Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Sơn - PGĐ Sở
Liên hệ: Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Tĩnh, số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0239 3856750 | Email: sokehoach@hatinh.gov.vn
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Designed by