CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động

 

Thông tin tình hình đăng ký Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn Hà Tĩnh tuần thứ 2, tháng 2 (từ ngày 10/02/2017 đến ngày 16/02/2017)

21/02/2017 - Thông tin tình hình đăng ký Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn Hà Tĩnh tuần thứ 2, tháng 2 (từ ngày 10/02/2017 đến ngày 16/02/2017).

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
THÁNG 12/2016

 • Tổng số DN thành lập mới: 47
 • Tổng số vốn đăng ký: 619.980 triệu đồng (13.191 triệu đồng/DN)
 • Tổng số lao động đăng ký: 854
 • Tổng số DN đăng ký tạm ngừng: 22
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 14

SỐ LIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÁNG 01/2017

 • Tổng số: 7 dự án - Số vốn đăng ký: 222.653 triệu đồng
 • Lũy kế năm 2017: 7 dự án - Số vốn đăng ký: 222.653 triệu đồng
 • Lũy kế đến nay: 674 dự án
  - Dự án trong nước: 608 dự án - Số vốn đăng ký: 93.107.150 triệu đồng
  - Dự án nước ngoài (FDI): 66 dự án - Số vốn đăng ký: 11.628 triệu USD
Liên kết khác
Bản quyền © 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Designed by